Vårt hållbarhetsarbete

EkoMiljö & Mark har varit ett miljöföretag sedan starten 2007, och vi har ständigt försökt utveckla företaget i en mer miljövänlig riktning. Vår miljöprofil är för oss väldigt viktig och vi letar alltid sätt att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi är inte rädda för att testa på nya lösningar eller investera i större satsningar i syfte att driva utvecklingen framåt. Våra kunder ska veta att när de anlitar EkoMiljö & Mark så har de valt en entreprenör som tar ansvar för, och värderar miljön högt. Vi investerar årligen i nya maskiner, vi granskar våra leverantörer och ställer krav på de material vi köper in, och vi använder miljövänliga arbetsmetoder. Vi har i nedan text beskrivit några av de viktigaste delarna av vårt miljöarbete.

Vi använder nu i princip endast batteridrivna elverktyg och samtliga våra arbetsbilar samt arbetsfordon (grävmaskiner, åkgräsklippare med mera) drivs antingen med el, naturgas eller HVO100 (vilket är 100 % fossilfritt). Senaste 10 åren har vi använt mindre elbilar (typ golfbil med flak) på de brf:er och andra uppdrag där de passar, och vi har från och med 2021, som ett av de första företagen i Sverige, även införskaffat ett gäng större elpickisar som vi använder för vanlig skötsel i våra kommuner.

Vi har byggt upp ett omfattande återvinningssystem på vårt centrallager i Täby kyrkby. Där har vi också ett upplag för alla sorters material, som vi köper in med kassetbilar och undviker därmed onödiga transporter, detta innebär också att allt material som inte går åt på en arbetsplats kan läggas tillbaka och användas igen. För att ytterligare undvika onödiga transporter så har vi köpt in alla maskiner och utrustning som behövs och när de anställda kommer tillbaka till upplaget på eftermiddagen så har vi en liten återvinningscentral med möjlighet att slänga i princip vad som, vilket innebär att onödiga resor undviks till återvinningscentraler. Grenar, löv och andra växtdelar komposteras efter flisning.

Vi jobbar hela tiden med att utveckla vårt hållbarhetsarbete, genom att exempelvis införa lokala komposter, flisning på plats (i syfte att lägga ut i flisen direkt buskagen man beskurit som jordförbättring och ogrässkydd), vid städning och tömning papperskorgar sortera avfall direkt i olika fraktioner på bilen. Genom en väl uppbyggd logistik försöker vi hela tiden minska våra transporter mellan våra anläggningar i Storstockholm.

Rätt arbetsmetoder, bilar, maskiner och redskap skall användas så att onödigt buller undviks och så att luftföroreningar så långt som möjligt inte uppstår. Bekämpning av ogräs och andra föroreningar skall ske mekaniskt utan användning av giftiga bekämpningsmedel om inte detta särskilts överenskommits med kunden, till exempel vid bekämpning av Björnloka.

Vårt hållbarhetsarbete ställer krav på planering av verksamheten från arbetsledningens och personalens sida. Arbetsledning och personal skall utbildas och uppmuntras i sådant miljötänkande.

Viktigt för företaget är också att vi varje år lämnar bidrag till Världsnaturfonden som möjliggör plantering av träd på utvalda platser.