Vårt hållbarhetsarbete

EkoMiljö & Mark har varit ett miljöföretag sedan starten 2007, och vi har ständigt försökt utveckla företaget i en mer miljövänlig riktning.  
 
Vi använder nu i princip endast batteridrivna elverktyg och samtliga våra arbetsbilar samt arbetsfordon (grävmaskiner, åkgräsklippare med mera) drivs antingen med el, naturgas eller HVO100 (vilket är 100 % fossilfritt). Senaste åren har vi även köpt in ett antal elbilar och har nu 8 st elbilar som kör runt på våra Brf:er och andra uppdrag där de passar.  
 
Vi har byggt upp ett omfattande återvinningssystem på vårt centrallager i Täby kyrkby. Där har vi också ett upplag för alla sorters material, som vi köper in med kassetbilar och undviker därmed onödiga transporter, detta innebär också att allt material som inte går åt på en arbetsplats kan läggas tillbaka och användas igen. För att ytterligare undvika onödiga transporter så har vi köpt in alla maskiner och utrustning som behövs och när de anställda kommer tillbaka till upplaget på eftermiddagen så har vi en liten återvinningscentral med möjlighet att slänga i princip vad som, vilket innebär att onödiga resor undviks till återvinningscentraler. Grenar, löv och andra växtdelar komposteras efter flisning. 
 
Vi jobbar hela tiden med att utveckla vårt hållbarhetsarbete, genom att exempelvis införa lokala komposter, flisning på plats (i syfte att lägga ut i flisen direkt buskagen man beskurit som jordförbättring och ogrässkydd), vid städning och tömning papperskorgar sortera avfall direkt i olika fraktioner på bilen. Genom en väl uppbyggd logistik försöker vi hela tiden minska våra transporter mellan våra anläggningar i Stor-Stockholm.  
 
Rätt arbetsmetoder, bilar, maskiner och redskap skall användas så att onödigt buller undviks och så att luftföroreningar så långt som möjligt inte uppstår. Bekämpning av ogräs och andra föroreningar skall ske mekaniskt utan användning av giftiga bekämpningsmedel om inte detta särskilts överenskommits med kunden, till exempel vid bekämpning av Björnloka.  
 
Vårt hållbarhetsarbete ställer krav på planering av verksamheten från arbetsledningens och personalens sida. Arbetsledning och personal skall utbildas och uppmuntras i sådant miljötänkande.  
 
Viktigt för företaget är också att vi varje år lämnar bidrag till Världsnaturfonden som möjliggör plantering av träd på utvalda platser. I vår policy ingår att, fäller vi ett träd skall vi ersätta det med minst 10 stycken som skall planteras i regnskogen där det gör nytta för hela jordens klimat.