Om oss

EkoMiljö & Mark i Stockholm AB startades i augusti 2007 under Lars Gunnarson - välkänd för många kunder i Täby och övriga norrortskommuner. 
 
Inriktningen på miljövänlig skötsel och anläggning av yttre miljöer har växt snabbt. Omsättningen har ökat från 3,5 Mkr år 2007–2008 till 86 Mkr år 2017–2018. Vi upplever att vår storlek på företaget just nu är unikt i denna bransch, tillräckligt stora för att inneha all kompetens och kapacitet som efterfrågas, men tillräckligt litet för att alltid bibehålla den personliga kontakten och hög flexibilitet och service.  
 
Till företaget har knutits personal med mycket lång erfarenhet av anläggningsarbete och sommar- och vinterunderhåll av offentliga anläggningar och större fastigheter och bostadsrättsföreningar. Vår personal är vår viktigaste resurs och anledningen till att företaget har växt sig så starkt.  
 
EkoMiljö & Mark har flerårigt kontrakt på sommar och vinterunderhåll av Täby kommuns samt Danderyds kommuns skolor och andra fastigheter liksom av ett antal andra större fastighetsförvaltningar över hela Storstockholm. Vi arbetar främst med större kunder men har även ett par mindre BRF:er.  
 
EkoMiljö & Marks affärsidé är att vi ska kännetecknas av hög kompetens inom vårt marknadsområde och vår förmåga att alltid kunna erbjuda våra kunder efterfrågade tjänster. 
 
Det ställer krav på motiverad personal med aktuell utbildning för sina arbetsuppgifter samt en stabil ekonomi i företaget. 
 
På så sätt ska vi alltid kunna hålla utlovad kvalité och kunna lämna konkurrenskraftiga priser. Resultatet av vårt arbete ska leda till långsiktiga nöjda relationer med våra kunder.