Om oss

EkoMiljö & Mark i Stockholm AB startades i augusti 2007 under Lars Gunnarson – välkänd för många kunder i Täby och övriga norrortskommuner.

Inriktningen på miljövänlig skötsel och anläggning av yttre miljöer har växt snabbt. Omsättningen har ökat från 3,5 Mkr år 2007–2008 till cirka 100 Mkr år 2022. Vi upplever att vår storlek på företaget just nu är unikt i denna bransch, tillräckligt stora för att inneha all kompetens och kapacitet som efterfrågas, men tillräckligt litet för att alltid bibehålla den personliga kontakten och hög flexibilitet och service.

Till företaget har knutits personal med mycket lång erfarenhet av anläggningsarbete och sommar- och vinterunderhåll av offentliga anläggningar och större fastigheter och bostadsrättsföreningar. Vår personal är vår viktigaste resurs och anledningen till att företaget har växt sig så starkt.

EkoMiljö & Mark har flerårigt kontrakt på sommar- och vinterunderhåll av Täby kommuns samt Danderyds kommuns skolor och andra fastigheter, Danderyds kommuns parker, liksom av ett antal andra större fastighetsbolag över hela Storstockholm. Vi arbetar främst med kommuner och större företag, men också med mindre bostadsrättsföreningar.

EkoMiljö & Marks affärsidé är att vi ska kännetecknas av hög kompetens inom vårt marknadsområde och vår förmåga att alltid kunna erbjuda våra kunder efterfrågade tjänster.

Det ställer krav på motiverad personal med aktuell utbildning för sina arbetsuppgifter samt en stabil ekonomi i företaget. På så sätt ska vi alltid kunna hålla utlovad kvalité och kunna lämna konkurrenskraftiga priser. Resultatet av vårt arbete ska leda till långsiktiga nöjda relationer med våra kunder.

För att säkerställa att vi alltid arbetar aktivt med vårt kvalitets- och miljöarbete så har vi certifierat oss inom FR2000, ett system som ställer krav på att vi som företag har väl utvecklade rutiner och metoder för att alltid hålla en hög kvalitet på våra utförda arbeten samt garanterar att vi alltid har ett effektivt och omfattande miljöarbete.

Vi har även sedan starten varit med i trädgårdsanläggarnas riksförbund, vilket är vår branschorganisation. Detta var för oss ett måste och har hjälpt oss knyta många goda kontakter samt hjälper oss hålla oss uppdaterade på vad som är nytt och aktuellt inom branschen.

Policy på EkoMiljö & Mark
Vi strävar hela tiden mot att företaget ska utvecklas och bli bättre, både gentemot våra anställda men självklart också gentemot våra kunder. För att säkerställa att vi hela tiden utvecklas framåt så har vi tagit fram ett gäng policys kring miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Kvalitetspolicy:
 • Vi skall göra rätt från början.
 • Vi skall alltid leverera ett korrekt utfört arbete.
 • Vi skall alltid ha rätt person på rätt plats.
 • Vår personal skall vara kunnig och effektiv.
 • Alla uppdrag skall slutföras inom fastställd tid.
 • Vi skall alltid leverera prisvärda arbeten där kunden är nöjd.

Arbetsmiljö:
 • Vi ska ständigt undersöka och följa upp arbetsmiljön för att öka trivseln i företaget.
 • Vi ska se till och arbeta aktivt mot att ingen i vår personal ska vara alkohol- eller drogberoende.
 • Vi ska ständigt arbeta i förebyggande syfte för att minimera ohälsa och olycksfall i arbetet.
 • Vi ska arbeta hårt för att all personal ska känna sig inkluderade och välkomna på jobbet, varje dag.
​​​​​​​
Miljöpolicy:
 • Planera våra inköp och transporter på bästa sätt.
 • Minimera användandet av bensindrivna maskiner och då dessa blir tillräckligt effektiva endast använda eldrivna maskiner.
 • Helt undvika kemikalieanvändningen eller, om detta begärs av kund eller på annat sätt krävs, minimera användningen.
 • Källsortera och hantera våra rester på arbetsplatsen och vårt avfall på ett miljövänligt sätt.
 • Säkerställa att all personal känner till och vill hjälpa oss i att utveckla vårt miljöarbete.
 • Alltid prioritera miljön och säkerställa att vårt miljöarbete fortsätter att utvecklas och förbättras.
Visselblåsarinfo:

I syfte att främja ett gott arbetsklimat för våra partners och medarbetare samt för att uppfylla nya lagkrav som finns så har EkoMiljö & Mark upprättat en visselblåsarkanal där berörda kan rapportera samt informera om oegentligheter såsom pågående brott, oetiskt beteende eller korruption. Det kan gälla saker som har inträffat, händer eller som riskerar att hända.
Du kan också visselblåsa om olyckshändelser, maktmissbruk eller andra saker som du vill berätta om.

Genom vår implementering kan du välja att förbli anonym och vi har också ett förbud i svensk lag som förbjuder oss att på något sätt undersöka vem du är. Detta skydd har som syfte att du inte skall drabbas av några repressalier efter en visselblåsning. Genom
din visselblåsning garanteras och skyddas du tack vare gällande lagstiftning mot repressalier. Detta betyder att du inte kan straffas för att du rapporterar om saker som är viktiga för dig, dina kollegor, människor i allmänhet och för oss som organisation samt
arbetsgivare.

Då vi valt att tillgängliggöra vår visselblåsarkanal genom det externa företaget Whistlesecure lagrar vi ingen personlig data om dig när du väljer att vara anonym.
Genom att gå in på https://whistlesecure.com/ekomiljo&mark så kan du skicka in din visselblåsning dygnet runt, helt anonymt.

Du behöver inte vara anonym. Om du vill visselblåsa och ange ditt namn kan du göra det muntligt till telefonnummer 070 407 46 30, eller skicka din ljudinspelning till info@ekomiljo.se. Du kan också boka ett möte med din närmsta chef.
Vi har utsett en grupp för att hantera alla ärenden inom visselblåsning, som
också har stöd av externa jurister och advokater vid behov. Syftet med detta är att alltid kunna agera korrekt och skyndsamt.