Lekplatser och snickeri 

På majoriteten av alla fastigheter och ytor vi sköter om finns de lekplatser och diverse träkonstruktioner som måste tas hand om, repareras och ibland bytas ut.  

Lekplatser – skötsel och reparationer/utbyte  

Vi byter årligen ut ett stort antal större och mindre lekställningar. Montering av lekutrustning kräver att man är noggrann och framförallt känner till alla de regler som finns gällande otillåtna mått och avstånd, så detta är något vi lägger stor vikt vid. 
​​​​​​​

Snickerier

Vi har flera snickare som bygger allt från nya förråd, trästaket, altaner, pergolas, inget uppdrag är för komplicerat, vi försöker alltid anpassa oss till de önskemål och förutsättningar som finns.  


Byggnation av egen lekutrustning

Då vi konstaterat att de färdiga lekstugor och trälekställningar som finns att köpa ofta är väldigt dyra eller byggda på ett sätt som gör att de endast klarar några få år på en förskolegårdar, så ändrade vi för några år sedan om till att bygga allt själva. Detta innebär att vi kan designa och anpassa oss helt efter de behov och önskemål som verksamheterna har, kring färg, design och funktion.
originalstorlek-behovs-helst-for-denna-bild-2-edit20160503_135238-edit