Nyheter

2020-12-30

EkoMiljö & Mark har fått uppdrag att sköta snöröjning och att byta huvudvattenledningar åt Brf Storstugan.

2020-12-30

EkoMiljö & Mark har fått förlängt kontrakt att sköta utemiljön i Täby åt Fastpartner.

2020-06-25 

EkoMiljö & Mark har vunnit en upphandling med fastighetsbolaget Wilhelm. Avtalet gäller 30 stycken fastigheter i Stockholm och börjar gälla 2020-10-01.

2020-06-25 

EkoMiljö & Mark har efter ett omfattande internt kvalitets- och miljöarbete certifierat sig inom FR2000. Detta är ett stort steg framåt för oss och kommer förhoppningsvis leda till ännu bättre kundrelationer och nya möjligheter.

2019-08-01 

EkoMiljö & Mark har under 2019 haft ett stort lekplatsprojekt tillsammans med Täby kommun som gått ut på att rusta upp, byta ut och modernisera lekplatserna på Täbys förskolor och skolor. 

2019-06-01 

Från och med sommaren 2019 tankar EkoMiljö & Mark HVO100 med miljödiesel i sina maskiner och fordon. 

2019-06-01 

EkoMiljö & Mark har köpt in en portabel flismaskinsvagn för att kunna flisa lokalt och minska transporter. 

2019-06-01 

EkoMiljö & Mark har tillsammans med Redab ingått avtal med 9 st Genova fastigheter för grönskötsel och vinterunderhåll. 

2019-06-01 

EkoMiljö & Mark har tillsammans med Redab ingått avtal med 3 st Atvexa fastigheter för grönskötsel och vinterunderhåll. 

2019-06-01 

EkoMiljö & Mark har vunnit en upphandling med Locum, angående skötsel och vinterunderhåll på Danderyds sjukhus och Norrtälje sjukhus.