Nyheter

2022-07-04

EkoMiljö & Mark har påbörjat upprustning av Skavlötenspåren åt Täby kommun.

2022-06-30

EkoMiljö & Mark har färdigställt upprustning av Ellagårdsspåret åt Täby kommun.

2022-05-01

EkoMiljö & Mark skriver nytt avtal med Brf Farmen i Täby.

2022-04-01

EkoMiljö & Mark köper in ytterligare två stycken Heatweed-maskiner för bekämpning av ogräs och invasiva arter.

2022-02-01

EkoMiljö & Mark utökar sin elbilspark. Fyra stycken nya elbilar har köpts in till ett totalt antal av sex stycken i daglig drift.

2021-09-01

EkoMiljö & Mark vinner upphandling med Täby kommun fastigheter.

2021-03-31

EkoMiljö & Mark ingår ett nytt avtal för yttre skötsel med Riksbyggen i Stockholm, gällande ICA fastigheter, ICA Häggvik och ICA Täby kyrkby.

2020-12-30

EkoMiljö & Mark har fått uppdrag att sköta snöröjning och att byta huvudvattenledningar åt Brf Storstugan.

2020-12-30

EkoMiljö & Mark har fått förlängt kontrakt att sköta utemiljön i Täby åt Fastpartner.

2020-06-25 

EkoMiljö & Mark har vunnit en upphandling med fastighetsbolaget Wilhelm. Avtalet gäller 30 stycken fastigheter i Stockholm och börjar gälla 2020-10-01.

2020-06-25 

EkoMiljö & Mark har efter ett omfattande internt kvalitets- och miljöarbete certifierat sig inom FR2000. Detta är ett stort steg framåt för oss och kommer förhoppningsvis leda till ännu bättre kundrelationer och nya möjligheter.
​​​​​​​