Skötsel och underhåll 

Skötsel och underhåll är EkoMiljö & Marks huvuduppdrag och utgör själva stommen i vårt företag. Alla våra kunder har anpassade skötselmanualer för just deras fastigheter, och där specificeras i detalj vad som kommer utföras och när.
 
Vi utför och är utbildade inom alla typer av nedtagning och beskärning av träd, buskar och andra växter. Varje år planterar vi även tusentals säsongsblommor, lökar, nya buskar och träd. 
​​​​​​​

Bekämpning av invasiva arter

Bekämpning av invasiva arter såsom björnloka och parkslide är något som blivit allt viktigare de sista åren.

Vi har samlat på oss bred och unik kunskap kring olika typer av bekämpning samt innehar alla slags verktyg och maskiner för att kunna utföra både större och mindre bekämpningar.
Ett aktivt bekämpningsarbete leder ofta till minskade kostnader framåt.
2014-08-14-080044-edit2014-09-02-092526-edit