Skötsel och underhåll 

Uppdrag gällande skötsel och underhåll är EkoMiljö & Mark huvuduppdrag, och utgör själva stommen i vårt företag. Alla våra kunder har anpassade skötselmanualer för just deras fastigheter och där specificeras i detalj vad som kommer utföras och när.  
 
Vi utför och är utbildade inom all typ av nedtagning samt beskärning av träd, buskar och andra växter. Varje år planterar vi även tusentals säsongsblommor samt lökar, nya buskar och träd.  
2014-08-14-080044-edit2014-09-02-092526-edit